3RW5543-6HA06 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 210 A, 24 V AC / DC Đầu nối trục vít

$91,198,800

3RW5543-6HA06 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 210 A, 24 V AC / DC Đầu nối trục vít

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5543-6HA06

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 210 A, 24 V AC / DC Đầu nối trục vít

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 210 A, 24 V AC / DC Đầu nối trục vít

Liên hệ mua 3RW5543-6HA06 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-690 V 210 A, 24 V AC / DC Đầu nối trục vít