3RW4465-2BC34 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 970 A, 850 mã lực Bên trong đồng bằng: 1680 A, 1500 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

$429,658,200

3RW4465-2BC34 Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 970 A, 850 mã lực Bên trong đồng bằng: 1680 A, 1500 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

Mô tả

Khởi động mềm 3RW4465-2BC34

Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 970 A, 850 mã lực Bên trong đồng bằng: 1680 A, 1500 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 970 A, 850 mã lực Bên trong đồng bằng: 1680 A, 1500 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<

Liên hệ mua 3RW4465-2BC34 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS Giá trị ở tiêu chuẩn 460 V, 50 ° C: 970 A, 850 mã lực Bên trong đồng bằng: 1680 A, 1500 mã lực 200-460 V AC, 115 V AC đầu nối kiểu lò xo !!! Sản phẩm đã ra đời !!! Người kế nhiệm là SIRIUS 3RW5, Loại người kế nhiệm ưu tiên là >> 3RW5558-2HA14 <<