3RW5545-6HF14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 315 A, 110-250 V AC, Đầu nối trục vít Không an toàn

$124,886,700

3RW5545-6HF14 Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 315 A, 110-250 V AC, Đầu nối trục vít Không an toàn

Mô tả

Khởi động mềm 3RW5545-6HF14

Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 315 A, 110-250 V AC, Đầu nối trục vít Không an toàn

Thông số kỹ thuật: Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 315 A, 110-250 V AC, Đầu nối trục vít Không an toàn

Liên hệ mua 3RW5545-6HF14 giá tốt: +84.888.789.688

Đại lý chính hãng SIEMENS Bộ khởi động mềm SIRIUS 200-480 V 315 A, 110-250 V AC, Đầu nối trục vít Không an toàn